butikk2
Betingelser
BETINGELSER VED ENKELTBESTILLING / ENGANGSKJØP:

 

PRISENE

Prisene i Norge inkluderer 15% mva. (redusert mva. for næringsmidler).

Vi reserverer oss for prisforandringer vi ikke kan kontrollere, f.eks momsendringer og store forandringer i valutamarkedet, innkjøpspriser eller portoforandringer.

 

Husk at dersom du handler fra Danmark, Sverige eller andre EU-land, vil du slippe å betale norsk matmoms som er 15%. Arctic Omega-3 Selolje er i utgangspunktet tollfri i disse landene, men du må påregne å betale lokal merverdiavgift (local tax).

 

BETALING

Varene blir sendt i posten, og vedlegges faktura med 21 dagers forfall. Porto og ekspedisjon tilkommer på oppgitte webshop-priser (dvs. i Norge tilkommer kr. 26,- for enkeltpakke og kr. 53,- for enkel og dobbel økonomipakke.Det er mulig å betale med Visa eller Mastercard dersom du ønsker det.

 

LEVERING

Varene sendes som A-post / Smartpakke,/ B-post- avhengig av vekt- og størrelse på forsendelsen.

Normal leveringstid er ca. 5 - 8 dager.

 

RETURRETT

For alle produkter gjelder 14 dagers full returrett. Retur avtales med oss, og produktene returneres i original uåpnet emballasje. Fraktomkostninger dekkes av kunden såfremt ikke annet er avtalt.

Varer som returneres mot postoppkrav eller etterkrav vil ikke bli hentet av oss. Benytt vedlagte Angreskjema.

 

ERSTATNINGSANSVAR

Vi forbeholder oss retten til å levere likeverdig vare(r) om produktforandringer eller myndigehtspålagte forhold inntreffer.

 

TRANSPORTSKADER

Kunden er pliktig til å melde om skadede produkter til oss innen 2 dager etter mottagelse for at erstatningskrav overfor JFM SUNILE AS skal kunne gjøres gjeldende.

 

Ved tvister følger vi den norske kjøpslovens bestemmelser for reklamasjonsrett.

 

BETINGELSER VED ABONNEMENT / KAMPANJE ABONNEMENTSTILBUD

 

Abonnement Arctic Omega-3 Seloljekapsler 500mg:

Ved bestilling vil du motta 3 bokser a 120 kapsler Arctic Omega-3 Selolje Gratis*.

Du betaler ingenting for kapslene, men kun kr. 105,- i porto- og ekspedisjonsgebyr. Faktura er vedlagt forsendelsen. Etter at jeg har benyttet meg av dette tilbudet, forplikter jeg meg til å motta neste forsendelse på 3 bokser om 90 dager for kr. 359,- fritt levert uten porto- og ekspedisjonsgebyr (omtalt som kampanje abonnementstilbud). Tilbudet gjelder 1 gang pr. husstand.

 

Begge forsendelsene er å betrakte som en ordre med ulik leveringstid. Returrett er 14 dager etter første forsendelse i uåpnet originalemballasje. Benytt vedlagte angreskjema. Etter dette er det ikke returrett på kampanje abonnementstilbudet. Mottar vi slike forsendelser i retur, påløper kr. 60,- i tillegg til kr. 359,- Totalt kr. 419,- + forsinkelsesrente på 9,25 %. Varene er din eiendom og vil bli returnert. Vi kan ikke benytte varene på grunn av kvalitetskrav og kontroll med næringsmidler.

 

Etter kampanje abonnementstilbudet, er jeg ikke forpliktet til noe fremtidig kjøp, men vil motta fast forsendelse hver 90. dag for kr. 359,- fritt levert dersom du ikke sier opp/melder fra. Du kan da når som helst avslutte abonnementet ditt, hoppe over en forsendelse, få en ekstra forsendelse, eller utsette neste pakke.

 

Du kan også fritt velge intervall (feks. 90 / 60 / 120 dager osv. mellom forsendelsene). Oppsigelse av abonnement må være oss i hende senest 1 uke før utsendelse, ellers vil du motta neste forsendelse (se periode angitt på fakturaens forside).

 

Abonnement Flytende Arctic Omega-3 Selolje

Her løper abonnementet til det blir sagt opp,- Min. 1 uke før dato for neste utsendelse (se perioden angitt på fakturaen). Vanlig intervall for flytende er pr. 40 dager. Dette kan fritt justeres med annet intervall dersom ønskelig.

 

BETALING, LEVERING, ERSTATNINGSANSVAR, og TRANSPORTSKADER

Her gjelder samme vilkår som for enkeltbestilling / engangskjøp.

 

Ved tvister følger vi kjøpslovens bestemmelser for reklamasjonsrett.