privacy
Personvern

For å kunne betjene deg på best mulig måte, er det nødvendig at vi har tilstrekkelig informasjonen om deg som kunde. Etter en gjennomgang av hva som er lagret av informasjon om våre kunder så mener vi at det ikke er sensitive eller kritiske data lagret hos oss som kan misbrukes.

Vi kan berolige deg med at våre interne rutiner ikke gir rom for at utenforstående kan tilegne seg sensitiv eller kritisk informasjon.

 

Vanlig betalingsform ved bestillinger i vår Internett-butikk er vedlagt faktura med 14 dagers forfall, og det er ingen sensitive eller kritiske data lagret i forbindelse med dette.

Vi kan også tilby betaling med Visa og Mastercard. Denne løsningen tilbys i samarbeid med World Pay (med The Royal Bank Of Scotland som eier. Denne banken er den nest største i Europa). Det benyttes 128-biters kryptering for din sikkerhet. Ved å benytte denne løsningen, vil du motta kvittering for bestilte varer, samt selve selve transaksjonen.
Denne løsningen støtter i dag Norske Kroner (NOK), Euro (Eur), Danske Kroner (DKK), samt Svenske Kronor (SEK).

Vår policy er at vi ikke skal selge, bytte eller på annen måte videreformidle informasjon av noen art om deg som kunde til tredjepart.

Hvis du er påmeldt e-postlisten vår, vil du maks 1 gang pr. måned motta nyhetsbrev fra oss i Arctic Omega-3 Selolje. Du kan når som helst melde deg av denne tjenesten.