Omega-3 fettsyrer kan redusere mild demens
Tidsskrift fra den norske legeforening nr. 3/07
Omega-3 fettsyrer mot mild demens
Epidemiologiske studier har antydet at økt inntak av omega-3-fettsyrer kan hindre utviklingen av Alzheimers sykdom.

kilde: Tidsskrift for den norske legeforeningen febr. 2007

Epidemiologiske studier har antydet at økt inntak av omega-3-fettsyrer kan hindre utviklingen av Alzheimers sykdom. Svenske forskere har derfor gjennomført et placebokontrollert forsøk, der halvparten av 174 pasienter fikk kosttilskudd med to typer av slike fettsyrer (Arch Neurol 2006; 63: 1402 - 8). Etter seks måneder var det ingen forskjell mellom de to gruppene målt i endring av Mini Mental Status eller kognitiv funksjon.

 

Analyser av undergrupper viste signifikant bedring hos pasienter som i utgangspunktet hadde mild demens. Den tilsvarende placebogruppen fikk derfor aktiv behandling de neste seks månedene. Også hos disse kunne man påvise redusert utvikling av sykdommen.