aftenposten_10_sept_2008_forside_omega3
Aftenposten: Litt fisk gir mye helse

Har du et visst nivå av Omega-3 i blodet  kan sjansene dobles for å overleve akutt sykdom i alderdommen, viser ny norsk forskning.

Kilde: Aftenposten 10.september 2008 (utdrag)

Det kan lønne seg for de fem som tilbereder et fiskemåltid denne ettermiddagen, at de er glade i fisk. Hvis du spiser fisk minst en gang i uken gjennom livet, står kroppen langt bedre rustet når akutt sykdom inntreffer. Det er tidligere dokumentert at Omega-3 kan ha en forebyggende effekt på hjerte- og karsykdommer. For første gang er det nå vist at fettsyrene også er gunstig for eldre når sykdom rammer.

 

Ny undersøkelse

- Når du først er blitt syk, kan det være nyttig å begynne å spise fisk, ta tran og eventuelt spise Omega-3 kapsler. Hvor lenge vi må spise det for at det beskytter mot sykdom, kan vi ikke si med sikkerhet, men det er aldri for sent å begynne inntil vi vet noe mer, sier professor Kristian S. Bjerve, Institutt for laboratoriemedisin, ved Det medisinske fakultet, NTNU. Sammen med Ingvild Saltvedt og Olav Sletvold ved geriatrisk avdeling på St. Olavs Hospital, er han ansvarlig for den unike undersøkelsen som i dag offentliggjøres i det medisinske tidsskriftet American Journal of Clinical Nutrition.

 

En gang i uken

De norske forskerne dokumenterer at det er en sammenheng mellom inntak av omega-3 fettsyrene EPA (se fakta) og DHA og dødelighet hos eldre med akutt, alvorlig sykdom, selv ved moderat fiskeinntak. I den unike undersøkelsen er 254 pasienter, 72 år eller eldre, som ble innlagt ved St. Olavs Hospital i Trondheim på grunn av akutt sykdom, fulgt i tre år etterpå. Alle diagnoser er med, men hjerte- og karsykdommer og hjerneslag dominerer. Forskerne målte nivået av Omega-3 i blodet på pasientene. Det gjenspeiler kostinntaket av fisk, tran eller Omega-3 kapsler. Resultatene viser at pasienter med et visst nivå Omega-3 i blodet har 48 prosent lavere risiko for å dø enn dem som hadde et lavt nivå.

Effekten er tydelig allerede etter tre måneder og holdt seg gjennom hele oppfølgingsperioden.

 

Unge og ADHD

Det er ikke bare eldre og voksne med risiko for hjertesykdom som nyter godt av Omega-3.

Nyere forskning tyder på at også barn med ulike lidelser, kan ha stor nytte av Omega-3, selv i små doser.

- Vår forskning finner at noen grupper barn med ADHD får mindre symptomer dersom de har et visst nivå av Omega-3 i blodet, sier direktør og forsker Alexandra Richardson ved Oxford-universitetet. Mandag la hun frem sine forskningsresultater for mer enn 100 internasjonale forskere på verdenskongressen "The Brain and Lipids" som arrangeres av Diakonhjemmet Sykehus i Oslo denne uken.

Hun understreker at Omega-3 ikke nødvendigvis har effekt på alle barn med ADHD, men på visse grupper, og da ofte relatert til tilleggsplager som for eksempel depresjon.

- Det er dumt å hevde at Omega-3 kan løse alt og ha effekt på alle. Men for noen vil nivået av Omega-3 i blodet bety en forskjell. Det gjelder også barn med blant annet dysleksi, sier Richardson.

Hun forteller at det kommer mer og mer forskning som indikerer at fettsyrene er viktige i regulering av stemningsleie og depresjon, og at disse stoffene kan være med å endre adferd. Hvorfor det er slik kan forskerne ikke si noe sikkert om. Noe vet man imidlertid og teorier er lansert.

 

Fett i hjernen

Hjernen er vårt mest fettrike organ.

- Da ville det være rart om fettet ikke spiller en rolle, sier professor og avdelingsoverlege Helge Refsum, Psykofarmakologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus.

Mens man tidligere trodde at hjerneceller ikke kunne repareres eller vokse, tyder nyere forskning på noe annet.

- Når du skal reparere hjerneceller eller når hjerneceller skal vokse så må du ha DHA. Stoffet er en naturlig del av hjernen vår, og har stor betydning for blant annet spesialiserte celler som synsceller og viktige celler som nervecellene, forteller Kristian C. Bjerve.

Hans råd til Ola og Kari er klokkeklart:

- Spis fisk, helst et eller flere fiskemåltider i uken. Selv om det er forskjeller mellom mager og fet fisk, så er det viktigste budskapet å spise fisk.

_ _ _ _ _

Kommentar: Dersom du ikke spiser et eller flere fiskemåltider i uken, inneholder Arctic Omega-3 Selolje blant annet Omega-3 fettsyrene EPA, DPA og DHA.