Omega-3 og Omega-6
Forholdet mellom Omega-3 og Omega-6
Hvordan få en god balanse i forholdet mellom dem ?

Kilde:  Matportalen.no 2.9.08

Både omega-6 fettsyrer og omega-3 fettsyrer er viktig for sunn utvikling og vekst, men det vestlige kostholdet har endret seg vesentlig bare de siste 100 årene. Vi spiser stadig mer vegetabilske omega-6 fettsyrer i forhold til omega-3 fettsyrer. Historisk sett inneholdt sannsynligvis kostholdet omtrent like mye omega-6 fettsyrer som omega-3 fettsyrer.

I dag er forholdstallet mellom omega-6 og omega-3 fettsyrer i det vestlige kostholdet mellom 10:1 og 20:1. Det betyr at vi får i oss inntil 20 ganger så mye omega-6 fettsyrer som omega-3 fettsyrer. Det anbefalte forholdstallet er 5:1. Vi bør altså ikke spise mer enn 5 ganger så mye omega-6 fettsyrer som omega-3 fettsyrer. I dag lever kroppen vår i et ernæringsmiljø som er svært forskjellig fra det ernæringsmiljøet den levde i for flere hundre år siden. I tillegg til et endret forhold mellom omega-6 og omega-3 fettsyrer, spiser det moderne mennesket mer fett totalt sett, spesielt mettet fett.

Hvis man skal øke inntaket sitt av omega-3 fettsyrer for å få et bedre forholdstall mellom omega-6 og omega-3, er det viktig å vite at det er de marine omega-3 fettsyrene som har de dokumenterte, positive helseeffekter, og da særlig knyttet til beskyttelse mot hjerte- og karsykdom. Omega-3 fettsyrer fra sjømat er lange og flerumettede fettsyrer, og de skiller seg fra den kortere omega-3 fettsyren fra planter (som for eksempel i raps og linfrø). Det er derfor vi kaller omega-3 fettsyrer fra fisk og annen sjømat for de marine omega-3 fettsyrene. For å få en god balanse mellom omega-6 fettsyrer og omega-3 fettsyrer er det derfor viktig å inkludere både mager og feit fisk i kostholdet sitt.

Svaret er gitt av Ingvild Eide Graff, forsker ved program for Sjømat og helse, NIFES

_ _ _ _ _ _

Fakta: Arctic Omega-3 Selolje inneholder et forhold mellom Omega-3 og Omega-6 på ca. 12:1 (Omega-3:Omega-6). Brukere av Arctic Omega-3 Selolje vil således ha en bedre forutsetning for å oppveie den negative balansen. Husk likevel på å legge tilrette for et helhetlig kosthold.