Miljøinformasjon / analyseresultat høsten 2007 Arctic Omega-3 Selolje(tm)
Miljøinfomasjon / analyseresultat

Nedenfor vil du finne de siste analyseverdier for Arctic Omega-3 Selolje.

Miljøanalyse er gjort av anerkjent laboratorie i Tyskland. Testen viser at Artcic Omega-3 Selolje(tm) har meget gode resultater, og at dioksinverdien kun er den halve av testens beste fra SNT sin test av 15 omega-3 produkter (!).

 

 

Arctic Omega-3 Selolje inneholdt dioksinverdi på kun 0,24 pg TEQ/g.

Dette er over 8 ganger bedre enn kravet til Mattilsynet som for Dioksiner er 2,0 pg TEQ/g.

 

Miljøgiftekspertene i SNTs vitenskapelige komité har tidligere vurdert risiko ved inntak av marine oljer (inkludert selolje) som inneholder dioksiner og dioksinlignende PCB. Ekspertene har kommet til at marine oljer som inneholder dioksiner og dioksinlignende PCB på ca 5 pg TE/g i liten grad vil påvirke kroppsbelastningen ved lang tids (20 år) inntak av 4 ml (8 kapsler) daglig.

 

Arctic Omega-3 Selolje inneholdt et forhold mellom Dioksiner og Dioksinlignende PCB på 0,77 pg TEQ/g.

 

Gjeldende regelverk i Norge er at innholdet av dioksiner skal ligge under 2 pg TE/g, og at innholdet av dioksinlignende PCB skal ligge under 3 pg TE/g. kilde:http://www.matportalen.no (Mattilsynet/Fiskeridirektoratet/Planteforsk & Veterinærinstituttet)

Dette gjør Arctic Omega-3 Selolje(tm) blant de reneste seloljene tilgjengelig på markedet.

 

I følge mattilsynet inneholder feks:

Kylling 1.0 til 2,0 pg. TEQ/g,

Margarin 0,7450 pg. TEQ/g

og Smør 0.68 pg. TEQ/g,

 

________________________________________

Fakta:

En gruppe eksperter har utviklet et system med toksisk ekvivalensfaktor (TEF). Dette innebærer at toksisiteten

til de enkelte substansene relateres til toksisiteten til den mest potente dioksinen , TCDD (TEF =1). Gjennom å multiplisere konsetrasjonen av hver enkelt TEF, og deretter å summere produktets totale TCDD-ekvivalens (TEQ). På denne måten får vi et forholdstall som kan brukes i beregning for inntak- og risikovurdering.

 

Verdiene av dioksin og disoksinlignende PCB presenteres i pikogram (pg) WHO-TEQ/g fettvekt.

(1 pikogram=0,000000000001g).