Betale selolje med Visa/Mastercard
Betale Abonnement

Her kan du betale for allerede mottatte abonnementsvarer med Visa/Mastercard.

Husk å oppgi fakturanr. og kundenr. i "din merknad til oss"

!

Visa/Mastercard Abonnement Introduksjon kapsler Europa

!
Betale for den første av 2 leveranser av Arctic Omega-3 Selolje ifm. abonnement kapsler

Visa/Mastercard Abonnement Flytende Selolje Europa

!

Abonnement med utsendelse hver 40.dag (eller annet etter avtale)

Betale for allerede mottatt abonnementsforsendelse.
Husk å oppgi fakturanr. og kundenr. i "din merknad til oss"

Visa/Mastercard Abonnement kapsler fra 2.leveranse Europa

!

Betaling for forsendelse ved 2. leveranse eller løpende abonnement Arctic Omega-3 Selolje

Visa/Mastercard Abonnement kapsler Omega-3 Selolje NORGE

!

Betale for allerede mottatt abonnementsforsendelse.
Husk å oppgi fakturanr. og kundenr. i "din merknad til oss"

Visa/Mastercard Abonnement ColdSea Krillolje NORGE

!
Her kan du betale for allerede mottatt ColdSea 100% Krillolje. Husk å oppgi fakturanr./invoicenr. i "din melding til oss".

Visa/Mastercard Abonnement Krill Europa

!
Her kan kunder bosatt i EU betale for allerede motatte varer av ColdSea Krillolje. Husk å oppgi fakturanr./invoicenr. i "Din melding til oss".