NYHET! 200ml flytende Arctic Omega-3 Selolje
NYHET! Les mer om den nye 200 ml flasken

Den nye flasken inneholder dobbelt så mye selolje som før. Den inneholder flere gunstige Omega-3 fettsyrer (EPA, DPA og DHA), samt at den også er tilsatt vitamin D og E.

 

!

Litt om Omega-3

!
Arctic Omega-3 Selolje inneholder flere gunstige Omega-3 fettsyrer. (EPA, DPA og DHA). Det forefinnes flere tusen studier som omhandler den gunstige virkningen av Omega-3. Kort oppsummert kan de lange Omega-3 fettsyrene som kroppen ikke produserer selv, virke gunstig inn på triglyseridnivået i blod, virke lett blodtrykk og kolesterolsenkende, ha gunstig virkning ifm. leddplager m.m.

Litt om vitamin D

!

Styrker skjelettet

Hovedoppgaven til vitamin D er å sørge for at nok kalsium blir tatt opp i tarmen, og at vi hele tiden har nok kalsium og fosfat i blodet. Dette er viktig fordi det er disse to mineralene som gjør skjelettet sterkt og hardt, samt gir sterke tenner.

For lite vitamin D kan føre til rakitt (hos barn) eller osteomalaci (hos voksne). Osteomalaci betyr ”bløtt ben”. Skjelettet tåler mindre, og man får lettere bruddskader. Rakitt gjør barna hjulbente. Det kommer av at beina ikke er sterke nok til å holde barnet oppe, og de blir derfor bøyd ut til siden. Vitamin D-mangel har også sammenheng med osteoporose (benskjørhet). Hvert 25.minutt brekker en nordmann lårhalsen aller håndleddet. Norge ligger på verdenstoppen i bruddskader på grunn av benskjørhet. En av årsakene til dette kan være for lite vitamin D.

Sollys er en viktig Vitamin D-kilde. Vi som bor langt mot nord er litt uheldig stilt, siden solen store deler av året står så lavt på himmelen at solstrålene blir for svake. Dermed er vi avhengig av å få vitamin D gjennom det vi spiser og drikker.

I tillegg er dårlig vitamin D-status foreslått som en medvirkende årsak til utvikling av en rekke andre tilstander som blant annet kreft, multippel sklerose og diabetes. (hentet fra Shdir.no)

Du kan lese mer om vitamin D på Sosial- og helsedirektoratet sine nettsider
http://www.helsedirektoratet.no/ernaering/kostholdsrad/vitamin_d/

Litt om vitamin E

!

 

 Er tilsatt i Arctic Omega-3 Selolje for å virke som en antioksidant, og for å unngå at seloljen harskner.