nr9_newfoundland_liten
23.8.06: Omega-3 fra selolje er bra
Hentet fra nettsidene til NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning)

Forsøk i regi av NIFES i samarbeid med Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen viser at omega-3 fettsyrer fra selolje virker lindrende på leddsmerter hos pasienter med kronisk mage- tarmbetennelse.

23.08.06

I Norge anslår man at 20 000 personer lider av kronisk mage- og tarmbetennelse (inflammatory boweldisease). Rundt 30 % av disse opplever assosierte leddplager, men få av dem har objektive funn av dette i leddene, som betyr at pasientene opplever plager uten at leddplagene kan diagnostiseres. Problemet med den tradisjonelle medisinen for disse plagene er at medisinen er for sterk for magen.

God effekt med selolje
Marine omega-3 fettsyrer er forløpere for betennelsesdempende komponenter (eikosanoider). Eikosanoider er viktige signalmolekyler som produseres i kroppen ved hjelp av omega-3 (EPA) og omega-6 fettsyrene (arakidonsyre). Eikosanoider dannes raskt og har kort levetid. NIFES har gjennomført flere kontrollerte pilotstudier, hvor til sammen rundt 100 personer har spist selolje hver dag i en bestemt tidsperiode. Pasientene opplevde en rask og signifikant forbedring av leddplagene, det vil si mindre ubehag. Denne effekten ble bekreftet gjennom en objektiv vurdering av en revmatolog. Ved tilsvarende forsøk med soyaolje fant man ingen forbedring hos pasientene. 


Supplement mot tarmbetennelse
En betennelse er kroppen sin lokale reaksjon på en infeksjon eller skade, eller begge deler. Betennelser er altså viktig for å beskytte kroppen mot bakterier, mikrober og virus. Pasienter som blir plaget av betennelser som nevnt ovenfor har et overaktivt immunsystem. Kronisk tarmbetennelse er vanligere hos kvinner enn hos menn, og det kan tyde på at tilstanden er arvelig, siden slektninger også ofte får det. Mange av disse blir sykemeldt. Forsøket viser at omega-3 fra fisk, fiskeolje eller selolje kan brukes som et supplement til kosten med positiv effekt.

Hvorfor selolje kontra fiskeolje?
Selolje er forskjellig fra fiskeolje. Noen fiskeoljer inneholder blant annet mer omega-3 fettsyrer enn selolje. Selolje inneholder imidlertid mindre DHA og mer DPA (dokosapentaensyre) enn fiskeolje. Selolje ble valgt i studien, fordi man tror at omega-3 fettsyrene i selolje er lettere tilgjengelig for komponenter involvert i betennelse enn omega-3 fettsyrene i fiskeolje. Dette kan forklares slik:

I fiske- og selolje foreligger det meste av fettet som triacylglyserol, som i hovedsak består av tre fettsyrer bundet til et glyserolmolekyl. I fordøyelsen spaltes to av fettsyrene av fra triacylglyserol molekylet ved hjelp av ulike enzymer (lipaser), slik at to frie fettsyrer og en fettsyre bundet til et glyserolmolekyl (monoacylglyserol) suges opp fra tarmkanalen. Hos fiskeolje sitter omega-3 fettsyren i midten og lipasene spalter av de ytterste fettsyrene. Se figur av triacylglyserol med spalting av fiskeolje:

Fiskeolje:
Fisk: Spalting av triacylglyserol (Bilde: NIFES)

Hos selolje sitter omega-3 fettsyrene i en av endene og lipasene spalter som beskrevet over, men resultatet blir litt forskjellig. Se figur av triacylglyserol med spalting av selolje:

Selolje:
Sel: spalting av triacylglyserol (Bilde: NIFES)

I tarmcellene gjenopprettes så triacylglyserolet, hovedsakelig med fettsyrene i sine opprinnelige posisjoner. Triacylglyserolene transporteres så videre i blodet. I løpet av transporten rundt i kroppen vil lipaser spalte av omega-3 fettsyrene, som blant annet skal brukes i produksjonen av fosfolipider. Fettsyrer fra fosfolipider danner komponenter (eikosanoider) som regulerer betennelse prosessen. Dersom det er omega-3 fettsyrer som frigjøres fra fosfolipidene dannes betennelsesdempende eikosanoider. Fordi omega-3 i triacylglyserol fra fiskeolje sitter i andre posisjoner enn omega-3 i triacylglyserol fra selolje, tror man at omega-3 fra selolje er mer tilgjengelig for inkorporering i fosfolipider. Dette er også hypotesen bak de gode resultatene i forsøkene med selolje, selv om en direkte mekanisme for at omega-3 fra selolje utnyttes bedre enn fra fiskeolje ikke er dokumentert per i dag.

 

NIFES skriver videre:
NIFES er et offentlig og nøytralt organ, og representerer kun egne forskningsresultater. Seloljeresultatene stammer fra flere kontrollerte pilotforsøk. Selv om resultatene så langt er lovende, trengs det større kontrollerte studier for å få en endelig avklaring på og beskrivelse av effekten av selolje på leddsmerter.