Arctic_Omega_3_Kvalitetgaranti_merke_lite
Garanti
Vi JFM SUNILE AS legger vekt på at våre kunder skal få den beste seloljen på markedet.

Vi benytter derfor verdens eneste raffineringsanlegg spesialdesignet for rensing av selolje. Dette produserer etter GMP-standard (God Manufacturing Practice). Vi er opptatt av ytterste kvalitet i alle ledd, og derfor er også anlegget ISO-sertifisert.

Vi har et omfattende og godt kvalitetssystem og har samarbeidspartnere med høy kompetanse. Vi garanterer at Arctic Omega-3 Selolje har høyeste kvalitet, og tilfredsstiller alle de strenge krav norske myndigheter stiller mtp. renhet. Arctic Omega-3 Selolje gjennomgår derfor regelmessige analyser for å sikre renhet og kvalitet.

10 ÅR i 2009 !
Vi har levert selolje siden 1999,- noe som indikerer at Arctic Omega-3 Selolje er verdsatt av våre kunder i en årrekke.