BrunborgLinnAnneBjelland_lite_bilde
27.4.06 Ny doktorgrad

Effekten av selolje hos pasienter med leddsmerter og inflammatorisk tarmsykdom

Kilde: Universitetet i Bergen

Cand. scient. Linn Anne Bjelland Brunborg disputerer den 27. april for PhD graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Seal blubber and meat in human nutrition; with emphasis on seal oil and inflammatory bowel disease-associated joint pain”

Det vestlige kostholdet inneholder vanligvis store mengder omega-6 fettsyrer i forhold til omega-3 fettsyrer. Dette kan gi en ubalanse i kroppen, som delvis kan forklare at en stor andel av befolkningen lider av fedme og ulike livsstilsrelaterte tilstander som hjerte-kar sykdommer, diabetes type 2 og kreft. Den beste måten å utjevne ubalansen på er å øke inntaket av sjømat (generelt rikt på de sunne og svært langkjedete omega-3 fettsyrene, ofte kalt marine omega-3), og samtidig redusere inntaket av matvarer som er rike på omega-6. Bortsett fra skinn og spekk er sel en lite utnyttet ressurs i Norge, og selkjøtt går stort sett til dyrefôr. Det å inkludere selkjøtt i kostholdet vårt kan både gi en mer variert fiskedisk, og samtidig være et viktig bidrag til å øke sjømatkonsumet. Det er viktig at vi kan dokumentere at nye arter som inkluderes i kostholdet er gunstig ernæringsmessig; Brunborg har undersøkt selens ernæringsmessige potensial, både ved å dokumentere nivåene av gunstige og ikke-essensielle elementer.

Brunborgs analyser av selkjøtt viser at dette både er sunn og trygg mat. Selkjøtt er en god kilde til omega-3 fettsyrer, vitaminer, essensielle aminosyrer, mineraler og sporelementer. I tillegg er nivåene av ikke-essensielle elementer som arsen, kadmium, kvikksølv og bly under de respektive øvre verdiene satt av FAO og WHO, og bør derfor ikke hindre bruken av selkjøtt i humant konsum. Av de ulike næringsstoffene i sel ble det i arbeidet satt spesielt fokus på omega-3 fettsyrenes effekter hos pasienter med leddbetennelse og inflammatorisk tarmsykdom (IBD).

Selspekk er rikt på svært langkjedete omega-3 fettsyrer som er forløpere for lokale hormoner som blant annet er viktige i betennelsesresponser i kroppen. Seloljens innvirkning på betennelsesreaksjoner ble testet i kliniske forøk på pasienter med leddsmerter og IBD. IBD pasienter har ofte nedsatt arbeidskapasitet og livskvalitet på grunn av sykdommen, og de terapeutiske alternativene er få. Medikamenter som lindrer leddsmertene (ikke-steroide anti-inflammatoriske medikamenter, NSAIDs) kan forverre tarmbetennelsen. Brunborg viste i forsøk at selolje gitt via sonde direkte ned i tolvfingertarmen demper leddbetennelse og leddsmerter ved IBD, i tillegg til å gi en svak forbedring av tarmbetennelsen. Blodprøver og vevsprøver fra endetarmen fra IBD pasientene viste at forholdet mellom omega-6 og omega-3 fettsyrer, og også andelen lokalhormoner dannet fra omega-6 fettsyrer ble redusert etter inntak av selolje. Det å sørge for tilstrekkelig inntak av marine omega-3 fettsyrer i kostholdet kan ha en forebyggende rolle når det gjelder utvikling av sykdommer som IBD og andre betennelsessykdommer, hjerte- og karsykdommer og relaterte tilstander, og i tillegg ha en lindrende effekt.

Personalia:
Linn Anne Bjelland Brunborg (30) kommer fra Stord i Sunnhordland. Hun avla cand.scient.-eksamen i ernæringsbiologi i desember 2000, ved Universitetet i Bergen. Arbeidet ble utført ved NIFES (tidligere Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt) og Seksjon for gastroenterologi ved Haukeland sykehus. Doktorgradsarbeidet er utført ved NIFES og Institutt for indermedisin, UiB, Medisinsk avdeling Haukeland universitetssykehus, Seksjon for gastroenterologi.