revmatikeren_05_nr2
Revmatikeren nr. 2 - 2005
Selolje kan bety mye for revmatikere med visse revmatiske plager

Forskning på om selolje kan forebygge eller dempe utslag av en rekke sykdommer har virkelig tatt av de siste årene. Nå er nye forskningsresultat klare, og dette kan bety mye, blant annet for personer med visse revmatiske plager.

Kilde: Revmatikeren nr. 2/2005
Tekst: Helge Fagerlie Nilsen

 

Revmatikeren har tidligere skrevet at selolje kan se ut til å dempe utslag av revmatisme. To forskningsprosjekt som kan hjelpe personer med leddsmerter og revmatiske plager er avsluttet, men foreløpig er det bare resultatet av det ene som er offentlig.

Ernæringsbiolog Tormod Bjørkkjær publiserte nylig en studie der effekten av selolje og soyaolje på leddsmerter ved inflammatorisk tarmsykdom, IBD, ble undersøkt. – Pasientene fikk behandling med enten selolje eller soyaolje. Effekten av selolje var markant god og varte flere måneder etter den korte behandlingsperioden,sier han til Revmatikeren.

Han er utdannet og jobber som stipendiat ved Universitetet i Bergen. Arbeidsplassen er Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, NIFES. Stipendiaten sier videre at soyaolje gav tendens, men ikke signifikant, til mer leddsmerter. Pasientene fikk tilført 10 milliliter olje tre ganger hver dag i 10 dager g jennom sonde, (kateter) ned i tolvfingertarmen. Det var en relativt liten studie med 19 IBD-pasienter med leddsmerter. 10 av disse hadde artritt. 10 pasienter (behandlingsgruppen) fikk selolje, mens 9 pasienter i kontrollgruppen fikk soyaolje. Pasientene fikk ikke vite hvilken type olje de fikk. Denne kontrollerte studien bekreftet de positive resultatene fra en åpen pilotstudie i 2002.

Ernæringsbilologen skal nå i gang med sin doktorgrad.– Jeg skal undersøke effekter og mekanismer av korttidsbehandling med selolje gjennom sonde til denne gruppen pasienter, og vil se på opptak av selolje etter sondeadministrasjon kontra å drikke. Vil også gjennomføre nye kontrollerte studier der effekten på leddsmerter undersøkes.

Tverrfaglig forskning
Seloljeforskningen startet ved en tilfeldighet i 1998. Livar Frøyland, forskningssjef for Sjømat og helse ved NIFES og professor ved Institutt for biomedisin, Universitet i Bergen, hadde ideen om å teste ut selolje på pasienter med betennelse i mage- og tarmsystemet. I et tidligere intervju med Revmatikeren fortalte han at han i starten ikke ante at slike pasienter ofte kan ha leddsmerter i tillegg. På dette stadiet tok han kontakt med seksjonsoverlege og professor Arnold Berstad, Gastroenterologisk seksjon ved Haukeland Universitetssykehus. I ettertid er det etablert en tverrfaglig forskningsgruppe som jobber med ernæring opp i mot sykehuset. I dette arbeidet er blant annet selolje og andre marine omega-3 kilder, samt sjømat generelt, i fokus.

Fellesforskningen har allerede resultert i en doktorgrad. I tillegg er en ernæringsbiolog i ferd med å avslutte sin doktorgrad i år, og en hovedfagsstudent jobber med selolje opp mot subjektiv matoverfølsomhet. I tillegg har en forsker ved NIFES delvis jobbet opp mot flere av prosjektene. En masterstudent har blant annet brukt selolje og andre marine og vegetabilske omega-3 kilder i sin studie. Leger, klinisk ernæringsfysiolog og sykepleiere ved sykehuset er også delvis involvert i arbeidet.

Tor-Magne Madland, som er overlege og universitetslektor ved Institutt for Indremedisin og Senter for revmatologi, Haukeland universitetssykehus, har studert effekten av selolje og soyaolje på leddsmerter hos pasienter med psoriasisartritt, men har ennå ikke publisert sin vitenskapelige artikkel med resultatene av studien.