far_sonn
Lettere til sinns med Omega-3

Engelsk studie publisert i Archive of General Psychiatry

viser at daglig inntak av Omega-3 fettsyrer kan være effektivt i behandling av pasienter som ikke påvirkes av standard behandling mot depresjoner.

Kilde: TV2 sine helsesider mozon.no 24.3.03

Forskerne konkluderte med dette etter å ha gjort en dobbel-blindtest av 70 pasienter som ikke hadde blitt bedre etter behandling med antidepresiva og terapi, melder tidsskriftet Archive of General Psychiatry.

Tilfeldige pasienter fikk enten omega-3 fettsyren EPA i doser på ett, to eller fire gram om dagen i 12 uker – eller placebo.

Effekten på depresjonen ble målt ved hjelp av tre forskjellige skalaer.

Undersøkelsen viste at pasientene som fikk ett gram EPA om dagen fikk et betydelig bedre resultat enn de som fikk placebo.

69 prosent av de som fikk ett gram omega-3 om dagen reduserte de depressive symptomene med 50 prosent, mot 25 prosent blant de som fikk placebo.

Det ble registrert gode effekter på depresjon, engstelse, søvn, libido og selvmordstanker.

De som fikk to gram omega-3 daglig viste få tegn til bedring, og de som fikk fire gram om dagen ble ikke hjulpet i det hele tatt.

Forskerne konkluderte med at ”behandling med EPA i doser av ett gram om dagen er effektiv behandling mot depresjon hos pasienter som forblir deprimerte etter standard behandling”.