VG
VG: Selolje med potensiale
Ernæringsbiolog Linn Anne Bjelland skal i sitt dr.gradsarbeid studere seloljens effekt på såkalt stressmage.

Lest i VG 04.01.01

På Haukeland sykehus i Bergen har forskere tidligere gjennomført lovende forsøk med selolje på pasienter som har hatt tarmsykdom med påfølgende leddsmerter. I disse dager planlegges et større prosjekt av sykehuset i samarbeid med Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt, der seloljen skal testes ut på pasienter med såkalt stressmage. Selolje skal inngå i pasientenes kost, den inneholder mer omega-3-fettsyrer enn fiskeolje og virker mer ”potent” i studier.

Fettsyrenes struktur gjør at absorpsjonen går lettere i kroppen vår. Forskerne håper seloljen skal endre strukturen på molekylene som er involvert i stressmagen, og at smertene vil lindres.