Arctic Omega-3 Selolje fra nordområdet
Nordkapp
Selprosjektet

Hentet fra selprosjektets internettsider.

Sel er pattedyr som ligger høyere i næringskjeden enn fisk og har derfor andre enzymsystemer, og dermed andre fettsyrer enn fisk. Molekylene i selolje er annerledes oppbygd enn i fiskeolje, og selolje inneholder en del tilleggs-komponenter sammenlignet med Omega-3
fra fisk ifølge Dr. philos Livar Frøyland ved Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt i Bergen.

Mennesker tar lettere opp selolje enn fiskeolje, og har mange effekter utover det vi kjenner fra Omega-3 i dag.

Nye medisinske forsøk ved Haukeland sykehus i regi av prof. Arnold Berstad viste at raffinert selolje hadde positiv effekt på pasienter med stressmage (Ulcerøs collitt som er en autoimmun sykdom). Ti pasienter fikk 30 ml selolje i 10 dager og i ni av ti tilfeller hadde dette positiv effekt på leddsmerter samt at kolersterolnivået gikk ned hos alle pasientene.
Selolje har sannsynligvis en regulerende effekt på det autonome nervesystemet, og kan være effektiv mot en rekke sykdomstilstander som relateres til stress ifølge prof. Berstad. Det er nødvendig med større kontrollerte studier mhp selolje og effekter på stressmage.

Ernæringsbiolog Linn Anne Bjelland deltar også i dette tverrfaglige forskningssamarbeidet er man helt i starten av og som det stilles store forventninger til. Ifølge Dr. Anne Margrethe Bakken ved Universitetet i Bergen så påvirkes blodlevringene i blodårene av fettsyrer i blodplatene.
Det er blodplatene som sørger for at blodet levrer seg og blødninger stoppes. Hvis blodet levrer seg inne i årene, kan det gi blodpropp, hjerteinfarkt eller hjerneslag. Hun har studert betydningen langkjedete fettsyrer har for blodplatenes oppbygging og funksjon.
Fettsyrene får vi gjennom kosten, og forsøk viser at inntak av tran og selolje forandrer sammen-setningen av fettsyrene i blodplatene og reduserer risikoen for blodpropp. Muligheten for å minske risikoen gjennom kostholdet er undersøkt spesielt for å hjelpe dypvannsdykkere som er en utsatt gruppe.
Konklusjonen er at marint fett kan være fordelaktig for dypvannsdykkere og også for pasienter som behandles i hjerte-lungemaskin.