fiskeridir
Rapport utført for Fiskeridirektoratet
Interessen for marint kosthold er sterkt økende i markedene. Denne sterke trenden kan sees i sammenheng med økt fokusering på helse og et helseriktig kosthold.

Fokuseringen på uheldige sider ved kjøttproduksjon har forsterket denne trenden.

Effekter av Omega-3 fettsyrer har vært grundig studert siden Bang og Dyrberg gjorde interessante studier på Grønland først på 70-tallet. Studiene antydet at det var lite hjerteinfarkt, hjerneslag og sukkersyke blant grønlandske eskimoer som hadde et meget høyt inntak av Omega-3 fettsyrer fra fisk og sjøpattedyr sammenlignet med dansker. Eskimoenes kosthold inneholdt lite mettet fett til tross for et meget høyt totalt fettinntak. Kosten til grønlandske eskimoer inneholdt i gjennomsnitt 14 gram Omega-3 fettsyrer pr 3000 kcal, som tilsvarer 5-10 gram Omega-3 pr.dag. Dette skyldes hovedsakelig et gjennomsnittlig inntak av 0,4 kg. sel- og hvalkjøtt pr.dag.1

Kliniske undersøkelser tyder på at fettsyresammensetningen i selolje har en meget positiv effekt på leddbetennelser, psoriasis, Krohn’s syndrom og rytmeforstyrrelser i hjertefunksjonen.

[1] Ole-Lars Brekke, Prøveforelesning, NTNU, 17. mars 2000. 

Kilde: Rapport utført for Fiskeridirektoratet mars 2001 av Bedriftskompetanse AS