haukeland
Selolje mot leddsmerter
Vi er overbevist om at bruk av selolje kan øke livskvaliteten for personer med leddsmerter

Kilde: Fiskets gang (Fiskeridirektoratet. mars 2003)

– Vi er overbevist om at bruk av selolje kan øke livskvaliteten for personer med leddsmerter, men det gjenstår å kartlegge hvorfor selolje virker positivt, forteller professor Arnold Berstad ved Haukeland sykehus.