Universitetet_aarhus
Seloljeforsøk ved Universitetet i Århus
Fra forsøk ved "Universitetet i Århus, Center for Arktisk Miljømedisin, Institutt for Miljø og Arbejdsmedicin" april 1997

Konklusjon

Forforsøget har entydigt vist, at den givne dagsdosis af sælolie til normale, raske, unge mennesker har en udtalt gunstig effekt på indholdet af triglycerid i plasma samt på for-holdet mellem n-6 og n-3 fedtsyrer i såvel plasma som røde blodlegemer.

 

Sælolien har som kosttilskud hermed et potentiale i forhold til iskæmisk hjertesygdom.