Arctic Omega-3 Selolje - Den reneste seloljen på markedet
Konklusjoner om Arctic Omega-3 seloljekvalitet

Arctic Omega-3 selolje produseres på bakgrunn av en inngående kunnskap om marine oljer, prosessteknologi innen fett og olje, inkludert fjerning av miljøkontaminanter, og hindring av oksidasjon.

Som et resultat tilfredsstiller Arctic Omega-3 selolje alle kravene til et kosttilskudd:

  • Fri for ubehagelig lukt og smak
  • Svært lite oksidasjonsprodukter,
  • Tilfredsstiller alle reguleringer for fjerning av miljøkontaminanter,
  • Stabiliseres med naturlige tokoferoler for å forhindre både in vivo og in vitro oksidasjon.

Mattilsynet (der Statens Næringsmiddeltilsyn nå inngår)

Arctic Omega-3 selolje er godkjent av Mattilsynet, og tilfredsstiller Eu’s grenseverdier for dioksniner i marine oljer, med bemerkning ”ligger langt lavere”.