Posten med nye priser fra 1.1.12
Fra 1.1.12 økte Posten Norge sine priser med 20%. Dette har dessverre ført til at vi fra samme dato har måttet øke våre priser for utsendelser til alle våre kunder i Norden og resten av verden.