lite_arktisk_bilde
5.mai 2009: Fortsatt Omega-3 Selolje i Norge

EU-parlamentet vedtok 5.mai 2009 et fremtidig forbud mot selprodukter i EU. Dette gjelder trolig fra våren 2010

5.mai 2009 vedtok EU-parlamentet å etterhvert innføre et forbud mot selprodukter i medlemslandene. Bakgrunnen er at mange politikere i Europa reagerer på hvordan jakten på sel gjennomføres. Ved avstemmingen var det kun 49 representanter som stemte mot et forbud, og 41 som stemte blankt.

Norge og Canada vurderer å trekke saken inn for WTO (Verdens Handelsorganisasjon).

Bak det norske engasjementet ligger fiskeripolitikken. Det norske ståstedet er at selen spiser så mye fisk, at dersom man fangster på fisk men ikke på sel, så blir det en økologisk ubalanse.

Ifølge norske myndigheter går det med 3 millioner tonn fisk årlig i selgapene, mens de totale norske fiskefangstene er på 2,5 millioner tonn.


Vi i Arctic Omega-3 Selolje er sikret videre leveranse gjennom våre leverandører. Avgjørelsen vil ikke ha innvirkning på muligheten til å kjøpe Omega-3 Selolje i Norge, og det er fortsatt fullt mulig å handle selolje for EU-borgere frem til oktober 2010.