Arctic Omega-3 Selolje - Den reneste seloljen på markedet
Miljøkontaminanter og oksiderte forbindelser
Miljøkontaminanter og oksiderte forbindelser sammenlignet med andre marine oljeprodukter

Generelt

Oljen produseres fra spekket (ytre fettlag) på voksen grønlandssel (phoca groenlandica). Fangst foregår kun på voksen sel.  Selen fraktes raskt til land for prosessering.  Lave temperaturer gjennom hele fangstperioden, februar til sen april, samt nedkjøling av spekket under transport, sikrer at bare ferskt spekk av høyeste kvalitet anvendes i produksjonen av oljen. Standarder for båt- og biltransport mht hygiene og produkttemperatur sikrer at råmaterialene egner seg for produksjon av matkvalitetsolje.  Ved fabrikken separeres spekket fra skinnet og kjøttet. Råspekket inspiseres deretter nøye for å sikre at spekket er ferskt, uskadet, ukontaminert og akseptabelt for å produsere olje av matkvalitet. 

 

Bearbeidelse av selspekk

 • Selspekk bearbeides ved en prosess der spekkvevet deles i småstykker og varmes opp til 80°C - 90°C, for deretter å separere oljen fra det gjenværende vev og vann ved sentrifugering.
 • Flere sentrifugeringstrinn benyttes. I det første trinnet fjernes det meste av spekkvevet, proteinbiter og noe vann ved forholdsvis lave gravitasjonskrefter.
 • I det andre sentrifugeringstrinnet benyttes høye gravitasjonskrefter for å fjerne fint oppløste proteinpartikler og gjenværende vann.
 • Deretter filtreres den separerte seloljen for å fjerne spor av protein og spekkvev.
 • ”Råoljen” kjøles så ned og overføres til jernfat av matkvalitet under nitrogen atmosfære.
 • Oljen lagres ved kjøletemperaturer inntil den raffineres.

Raffinering av råselolje

 

a) Behovet for raffinering.

Den rå seloljen fra foredlingsfabrikken inneholder fortsatt diverse urenheter. De mest nevneverdige er smaks-og lukteforbindelser, nedbrytingsprodukter av fettsyreoksidasjon og noen fargeforbindelser. I tillegg er der fremdeles spor av proteiner.

Smaks- og lukteforbindelser er uønskede siden de gir oljen en skarp smak og lukt. Nedbrytingsprodukter fra oksidasjon gir også en harsk smak. De katalyserer videre oksidasjon og er derfor ernæringsmessig uønskede. I tillegg er proteinforbindelser, selv i små spormengder, svært ødeleggende for lukten, smaken og også fargen på oljen.

Alle disse forbindelsene gjør uraffinert selolje lite egnet for direkte humant forbruk, selv i kapsler. Oljen forringes svært raskt og er dermed uegnet som en ingrediens til bruk i matvarer.

 

b) Raffineringsprosessen.

Prosesstrinnene som benyttes her er hovedsakelig de samme som brukes i raffineringen av matoljer, margariner og matfett. I raffineringen av selolje for å produsere Arctic Omega-3 Selolje modifiseres prosessen brukt for matoljer for å sikre at de svært sensitive omega-3 fettsyrene ikke skades. Disse modifikasjonene unngår bruken av kjemiske tilsetningsstoffer til oljen. Dette forhindrer dannelsen av kunstige omega-3 fettsyrer og isomeringsreaksjoner. Disse modifikasjonene av raffineringsprosessen er patenterte. Den norske foredlingsfabrikken, opererer under Good Manufacturing Practice (GMP) og er også ISO-sertifisert.

 

c) Prosesstrinnene:

 • Råseloljen blir først degasset ved å sette den under vakuum for å fjerne luft som måtte være i oljen.
 • Oljen blir samtidig varmet opp under vakuum og tilsatt adsorbenter av matkvalitet.
 • Adsorbentene fjerner noen av de oksiderte forbindelsene, samt protein- og fargeforbindelser som måtte være i oljen.
 • Adsorbentene fjernes deretter fra oljen ved filtrering.
 • Den filtrerte oljen utsettes går deretter gjennom en prosess av dampdestillasjon under vakuum og ved forhøyet temperatur. I dette prosesstrinnet fjernes forbindelsene som gir oljen smak og lukt. Der er også en redusering av farge- og oksidasjonsmateriale.
 • Resultatet er en selolje som er svært lav i oksiderte forbindelser, er fullstendig smakløs, har ingen lukt og er svært lys på farge. Den er nå i stand til å beholde sin smakløshet i kapsler og i matvarer.
 • Etter dampdestillasjon kjøles oljen ned og vaskes med nitrogengass i det den forlater utstyret.
 • Deretter stabiliseres den mot oksidasjon med naturlige tokoferoler (vitamin E)
 • Den nedkjølte, stabiliserte oljen er pakket i beholdere av matkvalitet (jernfat, dunker) og plasseres på fryselager for å konservere dens ferske, luktfrie kvaliteten for bruk i kapsler og som matvareingrediens.